?

Log in

No account? Create an account
Lief dagboek... [entries|friends|calendar]
liefdagboek

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[31 Oct 2006|06:44pm]

twothreefall
ik zit nu eigenlijk al een tijdje op het boekje te wachten. waar is het ? heeft diegene mijn adres niet ? is het weer kwijt ? verlicht me !
4 comments|post comment

[04 Oct 2006|11:15am]

_jolan

Als het goed is,is het boekje nu -nogsteeds?- bij strange_?
ik weet dit alleen niet zeker,want ik hoor niks van haar?!

voor degene die het boekje dus nog hoort te krijgen,geduld.. :)
ik hoop dat hij gewoon word doorgestuurd straks!
3 comments|post comment

_jolan haar boekje [18 Sep 2006|09:29pm]

_jolan
De lijst voor het boekje nu..;


1. solicrack (die heeft hem nu)
2. strange_
3. twothreefall
4. catatonix
5. surrogaat

Als je nog mee wilt doen..let me know :)
5 comments|post comment

_jolan haar boekje. [13 Sep 2006|10:16pm]

_jolan

Er gaat (weer) een boekje rond. vandaag heb ik hem op de post gedaan naar solicrack
Als er nog mensen zijn die ook mee willen doen..let me know :)
here it is,here it goes.Collapse )
13 comments|post comment

Marlou's boekje. [25 Jan 2006|06:23pm]
euforisch
Ik heb nog wel een leuk boekje voor liefdagboek :)

++Collapse )
5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]